1 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್‌

 1 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್‌

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ 45,000 ಹೊಸ ಪದವೀಧರರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ 45,000 ಹೊಸ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯು “2021 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100,000 ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಸಿಇಒ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಹಂಫ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್‌ನ ಆದಾಯವು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 14.6% ರಷ್ಟು (ಸ್ಥಿರ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 12 ಶೇಕಡಾ) 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2021 ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ 10.5% ದಿಂದ -11.5 ರಷ್ಟು ಆದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.